İl Müdürümüz

Veysi UZUNKAYA Kocaeli Ticaret İl Müdürü 

Veysi UZUNKAYA
Kocaeli Ticaret İl Müdürü
 

 • 1967 yılında Mardin’de  doğdu.
 • Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında, İnsan kaynakları ve Çalışma İlişkileri Bilim Dalında  "Türkiye"de Kobilere Yönelik Uygulanan Teşvik Politikalarının İstihdam Üzerindeki Etkileri" konulu tezle yüksek lisansını tamamladı.
 • Memuriyete 1989 yılında başladı.
 • 2009-2012  yılları arasında Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müd.lüğünde İl Müdür Yardımcısı,
 • 636 Sayılı K.H.K. ile yeni oluşan Bilim ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğünde Şube Müdürü,
 • 640 Sayılı K.H.K. ile  yeni oluşturulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğünde Şube Müdürü görevinde bulundu.
 • Bakanlığın onayı ile 2012 yılından itibaren  Kocaeli Ticaret İl Müdürü Vekili olarak görev yaptı.
 • 14.06.2018 tarihli ve 30451 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararname ile Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğüne asaleten atandı.
 • Kocaeli Üniversitesi'nde " Uluslararası Pazarlama, Satış Yönetimi, Reklamcılık ve Tüketici Davranışları" derslerinde  Öğretim Görevlisi olarak eğitim vermektedir.
 
ALDIĞI EĞİTİMLER EĞİTİMİ VEREN KURUMLAR
 Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi  Devlet Personel Başkanlığı
 Sermaye Şirketleri Hakkında  San.ve Tic. Bakanlığı
 Kooperatif İncelemeleri Hakkında  San.ve Tic. Bakanlığı
 İş ve İnsan İlişkileri Hakkında  Mess Eğtim Vakfı
 Tüketici Hakem Heyetleri Hakkında  San.ve Tic. Bakanlığı
 Hal Yasası ve Hal Kayıt Sistemi  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar  Akademi Danışmanlık
 
 • İl istihdam kurulunda üye alarak görev aldı. (Halen devam ediyor.)
 • Avrupa Birliği il Kurumlar İstişare kurulu üyeliğinde görev aldı.
 • Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme  kurulu üyeliğinde görev aldı.
 • 5957 S.K. ile yeni oluşturulan Kocaeli Hal Hakem Heyeti Başkanlığını yürütmektedir.
 • Tüketici  İl Hakem Heyeti Başkanlığını yaptı.
 • İyi derecede Arapça konuşmaktadır.
 • Evli ve üç çocuk babasıdır.