İl Müdürümüz Veysi UZUNKAYA “Zabıta İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı” nda sunum yaptı.

Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün “Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı “Zabıta İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı”nda İl Müdürümüz Veysi UZUNKAYA sunum yaptı.

İl Müdürümüz Veysi UZUNKAYA tarafından yapılan sunumda; Kocaeli ilinin konumu ve ticari durumuna ilişkin genel bilgilendirmelerin ardından Tüketici Hakem Heyetleri raporlarına ait sayısal veriler görsel destekli sunum şeklinde katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca Müdürlüğümüzün 6502 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Denetimler hakkında sayısal veriler ve tablolar eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı.

Ardından Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Avni DİLBER konuşma yaparak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimler hakkında bilgi verdi.

Çalıştay Programı’nda Bakanlığımız Ticaret Uzmanları’nın ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkililerinin yaptıkları sunumların ardından sorular cevaplandırılarak plaket töreni ile Çalıştay Programı son buldu.