İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ YETKİ BELGESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ
YETKİ BELGESİ ALMA SÜRESİ 13 AĞUSTOS 2019’DA BİTİYOR

 
Bilindiği üzere “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” 13.02.2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Adı geçen yönetmeliğin “Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar” başlıklı 6’ncı maddesi hükümlerini yerine getiren esnaf, tacir, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından aynı yönetmeliğin 7’nci maddesi gereği yetki belgesi verilmektedir.
 
Bu bağlamda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ile iştigal eden esnaf, tacir, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin https://ietts.gtb.gov.tr/ adresinden 13.08.2019 tarihine kadar “Yetki Belgesi” almak üzere başvuru yapması gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 

 

                                                                                  VEYSİ UZUNKAYA
                                                                                 TİCARET İL MÜDÜRÜ