GEÇİCİ MUAFİYET MADDESİ İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ

KOCAELİ VALİLİĞİ İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GEÇİCİ MUAFİYET MADDESİ İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ

GEÇİCİ MUAFİYET MADDESİ İLE İLGİLİ BASIN BİLDİRİSİ

 

Ölçü ve Ölçü Aleti kullanıcılarının dikkatine;

28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklenmiştir.

Bu muafiyet ile 01.12.2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai işleme düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları, 28.02.2019 tarihinden itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir.

İlgililere önemle duyurulur.