Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi Örneği       : 
                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

  Tüketici Hakem Heyetlerine İlişkin Bilgilendirme Metni:                                        
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
e-Devlet Şifresi Online Başvuru Yapmak İçin (TÜBİS) :